Clicky

Iki nemokamo pristatymo liko: 50

Privatumo politika


 • Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti E-parduotuvėje.
 • Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti Klientą identifikuojančią bei jo teisę pirkti E-parduotuvėje patvirtinančią informaciją.
 • Klientui užsakant prekes, jis turi suvesti registracijos duomenis: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, el. pašto adresas. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
 • Pardavėjas įsipareigoja, jog Kliento registracijos duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių interneto svetainėse pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šias svetaines per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Klientui jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Už E-parduotuvėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Klientas.
 • Visa ir bet kokia informacija E-parduotuvėje, jos turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl Klientas, naudodamasis, vadovaudamasis ar skleisdamas minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
 • Pardavėjas negarantuoja pateiktos E-parduotuvėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigojęs ir nėra atsakingas už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.


Mes vertiname ir saugome klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame www.indenas.lt svetainėje (toliau Svetainėje) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.


Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės www.indenas.lt interneto svetainėje, registruojatės ar užsisakote prekes www.indenas.lt elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas www.indenas.lt atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per www.indenas.lt tinklą.


Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.


SVETAINĖJE VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad tvarkome asmens duomenis teikiant elektroninės prekybos paslaugas.


Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?


www.indenas.lt renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:


 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.


Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?


www.indenas.lt gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su www.indenas.lt sudarote prekių pirkimo-pardavimo sutartį.


Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?


www.indenas.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.


www.indenas.lt  imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.


Kam Svetainė teikia ar gali teikti asmens duomenis?


 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;


SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS


 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją;
 • registruojantis El.parduotuvėje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. 
 • įsigyjant prekių elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, prekė ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.


Surinktus duomenis apie Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.


NAUJIENLAIŠKIAI


Svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius www.indenas.lt  pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.


Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.


Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti pasiūlymus. Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais. 


Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad www.indenas.lt nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS


Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.


JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA


Jūs turite teisę:


 • kreiptis su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip juos tvarko;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Svetainė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
   
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Svetainėje.


www.indenas.lt  atnaujinus šią privatumo politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą Svetainėje.